Casemanagement Dementie; alle zorg in een hand

ls er bij u of uw partner de diagnose dementie is gesteld, heeft u vaak te maken met veel verschillende hulpverleners. Dan is het fijn om één aanspreekpunt te hebben, die kijkt naar wat u nodig heeft en dat voor u regelt. De casemanager kan deze rol voor u vervullen.

Wat doet de casemanager?

De casemanager is het vaste aanspreekpunt voor u en uw mantelzorger. Zij geeft informatie, advies, begeleiding en voorlichting aan u en uw familie zo lang u thuis woont. De casemanager bezoekt u thuis en bekijkt welke problemen er zijn en welke zorg of ondersteuning nodig is. Samen met de betrokken hulpverleners maakt zij hierover afspraken en onderhoudt de contacten. De casemanager helpt u ook bij het aanvragen van een zorgindicatie. Casemanagers hebben een specifieke opleiding gevolgd waardoor zij kennis en vaardigheden hebben om dit ziekteproces te begeleiden.

Voor wie?

U komt in aanmerking voor een casemanager als u:

  • te horen hebt gekregen dat u of uw partner of familielid dementie heeft (of een vermoeden daarvan);
  • in Rotterdam woont;
  • zolang mogelijk thuis wilt blijven wonen.

Aanmelding

Als u een casemanager wilt inschakelen, kunt u zich laten aanmelden bij een van de organisaties die casemanagement leveren. Uw huisarts kan dat doen of uw geriater, neuroloog of een andere zorgverlener. Bij aanmelding vragen we u om toestemming uw medische gegevens en het aanvraagformulier casemanagement door te sturen. Zodra u bent aangemeld, wordt een casemanager ingeschakeld. Deze neemt binnen een week contact met u op en maakt een afspraak voor een huisbezoek.

Er zijn geen kosten verbonden aan de dienstverlening van de casemanager.

Bij wie

Op de pagina aangesloten organisaties staan contactgegevens en telefoonnummers vermeld.