Palliatieve zorg bij dementie

Palliatieve zorg bij dementie

Mensen met dementie sterven door of in ieder geval mét dementie. Op het Zorg voor Beter kennisplein VVT is daarom in het thema dementie een onderdeel over palliatieve zorg opgenomen.

Overlijden door of met dementie
Dementie is een progressief ziektebeeld. Iemand met dementie gaat steeds verder achteruit en verliest steeds meer functies. Het is daardoor onvermijdelijk dat mensen met dementie door – of in ieder geval mét – dementie sterven.

Zorgbeleid
Het zorgbeleid bij mensen met dementie is gericht op een optimaal welbevinden, een aanvaardbare kwaliteit van leven en op het voorkomen of verlichten van symptomen. Dit sluit goed aan bij de palliatieve zorg die gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening. Voor goede palliatieve zorg bij dementie is het dan ook belangrijk om in de praktijk een verbinding te maken tussen palliatieve zorg en dementiezorg.

Meer informatie over palliatieve zorg bij dementie op de site van Zorg voor Beter