Stedelijke Keten Dementie Rotterdam

In Rotterdam hebben verschillende organisaties zich verenigd in een keten, de Stedelijke Keten Dementie Rotterdam. Zij willen u helpen om dementie eerder te herkennen en mensen die ermee om moeten gaan, een hand te reiken in de vorm van informatie, begeleiding of daadwerkelijke hulp. Deze hulp kan geboden worden door  mantelzorgers, maar ook door professionals of vrijwilligers.

Hoe sneller we de tekenen van dementie kunnen herkennen of uit kunnen sluiten, des te eerder kunnen we met u kijken naar mogelijke ondersteuning en de betreffende persoon begeleiden. U bepaalt zelf welke vorm of informatie voor u de beste ondersteuning biedt.

Casemanagement Rotterdam

Casemanagement maakt onderdeel uit van de Stedelijke Keten Dementie Rotterdam. Dit is een samenwerkingsverband van verschillende zorginstellingen in Rotterdam. De SKDR heeft tot doel de zorg aan dementerende mensen die thuis wonen, te verbeteren, door middel van het aan stellen van casemanagers. In de keten wordt samengewerkt met verschillende hulpverleners: de huisartsen, het Havenziekenhuis, thuiszorginstellingen, ouderenwerk en de geestelijke gezondheidszorg.